2. Samozapošljavanje

1h50 min task

Source: National Collaborative on Workforce and Disability for Youth (2011, 2012)

PODUZETNIŠTVO - RAZVOJ POSLOVNE IDEJE

Za stvaranje vlastitog posla potrebno je razviti vještine poput kreativnosti, timskog rada, autonomije, osjećaja odgovornosti i organizacije, vrednovanja učenja.

Kada imamo ideju, poslovnu ideju, i želimo otvoriti poslovnu aktivnost, možda ćemo je morati predstaviti:

– investitorima (ljudi i / ili subjekti koji mogu uložiti novac u vaš projekt da bi ga razvili);

– partnerima (ljudi i subjekti koji vam mogu pomoći u razvoju vašeg poslovanja);

– kupcima (kako bi ih uvjerili da kupe vaš proizvod ili uslugu);

– dobavljačima (da im pokažete što želite raditi i gdje ih trebate);

– nekome koga želite zaposliti (da ga uvjerite da dođe raditi s vama).

 

Iz tog je razloga bitno strukturirati poslovnu ideju uzimajući u obzir neka ključna pitanja, na primjer:

1. Koji ste problem prepoznali?

Ovo bi trebao biti rezultat analize koju ste napravili utvrđivanjem potreba i poslovnih prilika.

2. Koji je vaš prijedlog rješenja?

 Vaša poslovna ideja, što biste željeli provesti.

3. Tko će kupiti?

Vaše tržište.

4. Kako ćete se upoznati i prodavati?

Distribucija i promocija.

5. Koji su vam resursi potrebni?

Kako ste organizirali svoje poslovanje.

6. Kakve rezultate očekujete?

Vaš rezultat.

1. PODUZETNIČKI KONCEPTI

Mini-pojmovnik poduzetništva – 50 poduzetničkih pojmova:

Aktiv – active

Bilo koja stvar koja posjeduje vrijednost: gotovina u blagajni ili kod banke, potraživanja, nekretnine, oprema, imovinska prava, proizvodi na zalihi itd.

Bilans stanja

Dokument koji po stavkama navodi svu imovinu i obveze u određenom trenutku.

Roba

Fizički proizvodi koji zadovoljavaju potrebe ljudi.

Mozgalica – brainstorming

Kreativna aktivnost razvijena u grupi koja nastoji odgovoriti na probleme ili izazove.

Kapital

Faktor proizvodnje: novac i fizički predmeti poput alata, zgrada i vozila koji se koriste u proizvodnom procesu.

Klijent

Subjekt koji stječe ili koristi robu ili usluge.

Natjecanje

Situacija u kojoj se različiti proizvođači / prodavači određene robe i / ili usluge neovisno natječu protiv kupaca / potrošača da bi prodali više – koristeći različite alate poput cijena, kvalitete proizvoda, usluga nakon prodaje, oglašavanja itd.

Potrošač

Krajnji korisnik proizvoda ili usluge.

Troškovi

Troškovi su troškovi koje subjekt poduzima s ciljem da pripremi svoj proizvod za prodaju, proizvede ga ili ga samo preproda ili izvrši ugovorenu uslugu.

Troškovi proizvodnje

Iznos plaćanja za resurse koji se koriste u proizvodnji robe ili usluge.

Dizajn

Idealizacija, stvaranje, razvoj, konfiguracija, dizajn predmeta koji će se proizvoditi ili graditi.

Diferencijacija

Sposobnost da se stvari naprave drugačijima i da ih kupci percipiraju kao različite od konkurencije.

Distribucija

Plasman proizvoda i / ili usluga tako da ih kupci mogu steći.

Poduzetnik

Onaj tko identificirajući priliku i riskirajući stvara, pokreće i generira novo poslovanje s ciljem stvaranja dobiti.

Poduzetništvo

Aktivnost osnivanja poduzeća, preuzimanje financijskih rizika u nadi za profitom.

Nelikvidnost

Kada dužnik ima obaveze za ispunjenje koje su veće od prihoda koje ima i mora primiti.

Faktori proizvodnje

Resursi koji se koriste za proizvodnju dobara i usluga.

Porezi

Izricanje novčane ili druge naknade poreznom obvezniku. Namijenjen je pokrivanju općih troškova države, poput obrazovanja, zdravstva, pravde, obrane i socijalne sigurnosti.

Industrija

Gospodarska aktivnost usmjerena na preradu sirovina u tržišne proizvode.

Inovacija

Djelovanje ili postupak inovacije.

Izum

Nešto novo, postupak ili stroj koji prije nije postojao i što se razlikuje od razvoja ili poboljšanja napravljenih u prethodnim izumima.

Ulaganje

Plasiranje novca u posao ili projekt da biste zaradili više novca.

Proces proizvodnje

Skup aktivnosti koje se obavljaju za proizvodnju robe ili proizvoda.

Dobit

Financijska dobit od prihoda nakon što se oduzmu svi troškovi.

Dobit = prihodi – troškovi.

Marka

Ime ili simbol koji predstavlja proizvod ili tvrtku.

Marketing

Zbroj svih aktivnosti koje utječu na prodaju, od proizvođača do potrošača.

Tržište

Bilo gdje, fizičko ili virtualno, gdje kupci i prodavači posluju razmjenjujući robu, usluge, resurse i novac.

Ciljano tržište

Skupina specifična za one za koje je najvjerojatnije da su potencijalni kupci proizvoda ili usluge koji se proizvode ili stavljaju na tržište i stoga prodavač namjerava privući.

Poslovni model

Opis razloga postojanja poduzeća i kako namjerava raditi.

Porezi

Promjena iz prethodnog stanja, modela ili situacije u buduće stanje, model ili situaciju iz neočekivanih i nekontroliranih razloga ili iz planiranih i unaprijed smišljenih razloga.

Potreba

Robe ili usluge koje subjekt (osoba ili tvrtka) traži i treba imati.

Poslovanje

Komercijalna djelatnost.

Umrežavanje

Mreža kontakata i odnosa koji se stvaraju u raznim poljima i koji doprinose razvoju poslovanja.

Ponuda

Proizvodi ili usluge koji se namjeravaju prodati po određenoj cijeni u određeno vrijeme.

Prilika

Vrijeme ili splet okolnosti koji omogućuju nešto.

Proračun

Procjena troškova koji će nastati i prihoda koji će se primiti u određenom vremenskom razdoblju.

Organigram

Dijagram organizacijske strukture određenog poduzeća, definirajući različita područja odgovornosti.

Vanjski suradnici

Angažiranje vanjskih dobavljača poslovnih operacija.

Obveze

Zbroj neizmirenih iznosa.

Poslovni plan

Dokument koji predstavlja informacije o okviru (prošlom i sadašnjem) i budućnosti postojećeg poduzeća ili novog projekta.

Cijena

Vrijednost proizvoda ili usluga definirana u novcu.

Šteta

Suprotno dobiti. Šteta se događa kada troškovi premašuju prihode.

Potražnja

Željena količina proizvoda i / ili usluga po određenoj cijeni u određeno vrijeme.

Produktivnost

Odnos između proizvodnje i korištenih inputa. Što je veća količina proizvedenih čimbenika veća je i produktivnost. Produktivnost je jedna od najboljih mjera za mjerenje uspješnosti poslovanja.

Tvrtka s povećanim rezultatima u svojoj produktivnosti je jedinica koja bolje koristi svoje resurse i koja postiže bolje rezultate.

Poslovni projekt

Poslovni projekt definira se kao poduhvat, koji često uključuje istraživanje, a koji se pažljivo planira kako bi se postigao cilj.

Oglašavanje

Alat za promociju čiji je cilj priopćavanje informacija o proizvodima i uslugama određenoj publici, koristeći najrazličitije resurse.

Prihodi

Zbroj iznosa primljenih za aktivnosti tvrtke. Obično su to iznosi primljeni za prodaju, ali mogu biti i sponzorstva i subvencije.

Ljudski resursi

Oni su radnici tvrtke koji su od ključne važnosti za proizvodnju robe ili usluga koje će ona nuditi.

Plaća

Iznos plaćen radniku za uzvrat za njegov rad. Zbroj plaća dio je troškova osoblja.

Usluge

Aktivnosti koje služe za zadovoljavanje potreba ljudi ili tvrtki.

IZAZOV

Postoje 4 ključna pojma u praznini, znate li što ti pojmovi znače? Ako trebate pomoć, upotrijebite rječnik i pretraživanje interneta.

PODUZETNIŠTVO:

INOVACIJA:

POSLOVANJE:

PRILIKA:

2. IDEJA

Osnova poduzetništva je transformacija ideja u posao. Dakle, poduzetnik mora imati dobru poslovnu ideju! Samo to ne garantira uspjeh, ali je vrlo važan princip.

IMAJTE POSLOVNU IDEJU:

Ako želite biti PODUZETNIK, morate imati dobru poslovnu ideju koja odgovara PRILICI koju ste prepoznali i koju znate INOVATIVNO iskoristiti.

Ali kako uopće možemo imati poslovnu ideju?

Ideje dolaze iz mnogih izvora! Rođene su iz mješavine promatranja stvarnosti, vizije, iskustva, potreba, ukusa i hobija, snova, razgovora, učenja …

Pogledajmo neke izvore ideja:

 

1) Promatrajte okolinu

Poslovne ideje trebaju odgovarati potrebama.

U mnogim se slučajevima potrebe mogu otkriti na jeftin i učinkovit način: promatranjem, pitanjem i slušanjem.

U ovom zapažanju trebali bismo biti u mogućnosti postavljati pitanja poput:

– Može li se to učiniti na bolji način? (To može biti proizvod ili usluga)

– Može li se to učiniti s manje troškova?

– Koju bi drugu funkciju ovo moglo imati?

– Koja ograničenja ovo predstavlja?

– Što je ovdje potrebno? (Ovdje može biti naš lokalitet, regija, država, …)

– Koje se potrebe ovdje ne mogu zadovoljiti?

– Koji resursi postoje i mogu li se koristiti ili bolje koristiti?

 

Promatranje stvarnosti na kreativan način i razmišljanje o rješavanju problema zaista je jedan od najboljih načina za stvaranje poslovnih ideja.

 

2) Uvozite poslovne ideje koje su bile uspješne drugdje

Ideje razvijene u drugim zemljama i regijama koje još ne postoje u našoj regiji mogu biti izvor nadahnuća pri stvaranju posla. Ali budite oprezni, ne funkcioniraju sve. Moramo biti oprezni da vidimo hoće li se ova ideja prilagoditi našem tržištu i našim klijentima, drugim riječima, stvarnosti u kojoj će se posao razvijati.

 

3) Promjena kao izvor ideja

Još jedan sjajan izvor poslovnih ideja su promjene. Postoje pokreti i transformacije koji mijenjaju svijet u kojem živimo, a te promjene na kraju postaju izvor novog poslovanja.

Pogledajte nekoliko primjera:

3.1 _ Društvene promjene

_ Promjene koje se događaju u društvu u kojem živimo i načinu na koji živimo u društvu.

3.2 – Demografske promjene

Promjene u demografiji.

3.3 – Poslovne promjene

Promjene koje se događaju i transformiraju poslovni svijet.

3.4 – Zakonodavne promjene

Promjene u zakonu koje donose promjene i poslovne mogućnosti.

3.5 _ Tehnološke promjene _ Promjene u tehnologiji koje mijenjaju način poslovanja.

IZAZOV

Definirajte svoju poslovnu ideju, identificirajući problem / priliku i čimbenike inovacije / diferencijacije koje ideja predstavlja.

KOJU STE POTREBU / PROBLEM / MOGUĆNOST IDENTIFICIRALI?

KOJA JE VAŠA POSLOVNA IDEJA?

KOJI PROIZVOD I / ILI USLUGE ĆETE PRODATI?

KOME ĆETE PRODATI?

KOJE ČINITELJE DIFERENCIJACIJE / INOVACIJE SADRŽI VAŠA IDEJA?

3. TRŽIŠTE

Da biste imali uspješno poslovanje trebaju vam kupci. Kupci su svi ljudi koji mogu kupiti proizvode ili usluge koje nudite.

Uzmite u obzir da na tržištu niste sami. Postoje druge tvrtke koje traže pažnju vaših potencijalnih kupaca. Te su druge tvrtke vaši konkurenti.

Stoga je jedan od najvažnijih koraka u razvoju vaše poslovne ideje poznavanje karakteristika vaših kupaca i konkurencije.

 

Što je tržište?

Tržište je mjesto na kojem se kupuju i prodaju proizvodi ili usluge pod određenim cijenama i uvjetima. Ova se transakcija može odvijati i u fizičkom i u virtualnom prostoru.

Postoje 3 teme na kojima je poznavanje tržišta vrlo važno:

– Poznavanje vaših kupaca

– Poznavanje konkurencije

– Poznavanje veličine vašeg tržišta

 

UPOZNAJTE SVOJE KUPCE

Kupci su najvažniji ljudi u poslu. Velik dio napora u poslovnom razvoju mora biti usmjeren na zadovoljavanje potreba, interesa i želja kupaca. Stoga im morate ponuditi najbolju kvalitetu proizvoda ili usluge koju žele, znati cijene koje su spremni platiti i ponašati se prema njima s najvećom pažnjom. Samo tako možete biti sigurni da imate zadovoljne kupce koji će opet kupovati od vas. Imati zadovoljne kupce najbolji je način da osigurate veću prodaju.

 

PODSJETITE SE:

Bez kupaca nema prodaje. Bez prodaje vaše će poslovanje propasti!

Kupci kupuju proizvode i / ili usluge kako bi zadovoljili različite potrebe i želje. Na primjer:

 • Bicikli, jer im je potreban prijevoz ili za zabavu / sport.
 • Odjeća, jer žele biti odgovarajuće odjeveni u skladu s vremenom i društvom u kojem žive.
 • Pametni telefoni, jer žele moći komunicirati i uživati u informacijama i zabavi.
 • Šišanje, jer žele izgledati privlačno.

 

IZAZOV

Identificirajte kupce

ŠTO ĆE VAŠI KUPCI TREBATI OD VAŠEG POSLOVANJA?

 

PODSJETITE SE:

Ako nudite proizvode / usluge koji zadovoljavaju potrebe, interese i želje vaših kupaca, onda ste na putu do uspjeha.

 

Kako upoznati svoje kupce?

Da biste znali tko su vaši klijenti i što traže, morate postaviti nekoliko pitanja.

 • Koje su različite vrste kupaca u vašem poslu? Obično muškarci, žene, djeca, mladi, stari, tvrtke, …?
 • Kada kupujete?
 • Koliko dugo i u kojoj količini kupujete? Jednom godišnje, mjesečno, svaki dan itd.?

Da biste pronašli odgovore, možete napraviti tržišnu studiju, napraviti anketu, razgovarati s potencijalnim kupcima.

 

IZAZOV

Okarakterizirajte kupce

DEFINIRAJTE MATRIKU REGISTRACIJE INFORMACIJA NA TRŽIŠTU KOJA POMAŽE SAŽETI PROFIL POTENCIJALNIH KLIJENTA

 

ZNAČAJKE

PROFIL

VRSTA KLIJENTA

KRAJNJI KUPCI ( )

TRGOVINE ( )

DISTRIBUTER ( )

TKO ĆE BITI KUPCI?

PRIVATNI POJEDINCI ( )

OBITELJI ( )

TVRTKE ( )

DOB

ODRASLI ( )

SENIORI ( )

TINEJDŽERI ( )

DJECA ( )

SPOL

ŽENSKI ( )

MUŠKI ( )

NIJE PRIMJENJIVO ( )

GDJE SE NALAZE

 

RAZINA PRIHODA

VISOKA ( )

SREDNJA ( )

NISKA ( )

KADA KUPUJETE OVAJ PROIZVOD ILI USLUGU

DNEVNO ( )

TJEDNO ( )

MJESEČNO ( )

POLUGODIŠNJE ( )

GODIŠNJE ( )

KAKO KUPOVATI

VELIKE KOLIČINE ( )

MALE IZNOSE ( )

JEDINICU ( )

OČEKIVANA BUDUĆA VELIČINA TRŽIŠTA

POVEĆAT ĆE BROJ KUPACA ( )

SMANJIT ĆE BROJ KUPACA ( )

BROJ KUPACA OSTAT ĆE ISTI ( )

IDENTIFICIRANI UKUSI I PREFERENCIJE (PRIMJETITE DETALJE KAO: RAZINA PRILAGOĐIVANJA, BOJA, VELIČINA I SL.)

 

5. ZNAJTE VELIČINU TRŽIŠTA

Budući da ste već definirali proizvode / usluge koje ćete prodavati te kvalitetu i cijene koje trebaju vaši kupci i konkurenti, sada biste trebali razmisliti o zemljopisnom području koje ćete pokriti i o veličini vašeg tržišta.

Jednom kada odlučite koje će zemljopisno područje pokrivati ​​vaša tvrtka, moći ćete saznati koliko potencijalnih kupaca ima na tom zemljopisnom području. Potencijalni kupac je netko tko ima novac i interes za kupnju vaših proizvoda ili usluga.

Na primjer:

 • Ako je vaše poslovanje posvećeno prodaji jednostavnih proizvoda studentima, tada su svi studenti na vašem zemljopisnom području potencijalni kupci.
 • Ako ćete proizvoditi i prodavati luksuzne proizvode, samo će mali broj ljudi moći platiti vaše proizvode i samo taj mali broj bit će vaši potencijalni kupci.

 

Da biste znali veličinu tržišta, potrebno je istražiti koliko potencijalnih kupaca ima na zemljopisnom području koje ste definirali. Pomoću ovih podataka možete procijeniti opseg tržišta za svoje proizvode ili usluge.

Da biste dobili ovu vrstu informacija, možete koristiti entitete koji vam pružaju važne statističke podatke. U Portugalu su dva važna izvora informacija Nacionalni institut za statistiku (www.ine.pt) i Zaklada Francisco Manuel dos Santos (www.pordata.pt), a u Hrvatskoj Državni zavod za statistiku (https://www.dzs.hr/). Posjetite njihove web stranice i pogledajte podatke kojima možete pristupiti.

Ostali izvori informacija kojima se možete obratiti su gradska vijeća, entiteti koji predstavljaju sektore djelatnosti, udruge itd.

Ali ne zaboravite da na tržištu postoji konkurencija, pa će vaše poslovanje dobiti samo dio tržišta.

Na primjer

U susjednoj školi postoji 1 bar, ali usluga traje dugo i mnogi se žale da je ponuda proizvoda ograničena. Skupina poduzetnika koja je potvrdila ovu potrebu odlučila je otvoriti novi bar i želi znati veličinu svog tržišta i procijeniti koliko kupaca može doseći.

Škola ima 2.000 učenika, 60 nastavnika i 40 zaposlenika. Osobama osim studentima, nastavnicima ili osobljem, nije dozvoljen ulazak u školski bar.

Zemljopisno područje

Susjedna škola

 

 

”Bazen” kupaca

Svi studenti u školi + profesori + osoblje škole

2.000 + 60 +40

2100

Potencijalni klijenti

Oni koji uzmu novac sa sobom u školu te ga troše u baru

70% ”bazena” kupaca koji uzmu novac sa sobom u školu te ga troše u baru

 

=70% x 2100

1.680

Kupci koji će kupovati u novom baru

Oni koji preferiraju nove proizvode i uslugu novog bara

40% studenata koji imaju novac preferirat će novi bar

=40% x 70% x 2100

672

 

IZAZOV


PROCIJENITE VELIČINU TRŽIŠTA: OVAJ PRIMJER MOŽETE KORISTITI I PRIMJENITI NA SVOJU POSLOVNU IDEJU DA BISTE ZNALI VELIČINU TRŽIŠTA I PROCIJENILI BROJ KUPACA.
ZA TO:


1- DEFINIRAJTE SVOJE GEOGRAFSKO PODRUČJE.

2- PROVJERITE BROJ KUPACA KOJI POSTOJE U OVOM GEOGRAFSKOM PODRUČJU. ZA OVO ćete MOŽda MORATI PRETRAŽITI ENTITETE SA STATISTIČKIM INFORMACIJAMA, OPĆINSKE VIJEĆE, CIJELE SEKTORSKE ENTITETE, UDRUGE I SL.

3- IDENTIFICIRAJTE SVOJE POTENCIJALNE KUPCE.

4- PROCJENITE KOJI DIO TRŽIŠTA MOŽETE DOBITI.

 

ZEMLJOPISNO PODRUČJE

 

 

 

”BAZEN” KUPACA

 

 

 

POTENCIJALNI KLIJENTI

 

 

 

 

PROCIJENJENI BROJ KUPACA KOJI ĆE KUPOVATI OD VAŠE TVRTKE

 

 

 

 

PODSJETITE SE:

Ako u istrazi zaključite da nećete imati dovoljno klijenata, morat ćete preispitati svoju poslovnu ideju.

6. DISTRIBUCIJA I KOMUNIKACIJA

Gdje i kako ćete prodavati

Morate definirati kako ćete prodavati (koje ćete distribucijske kanale koristiti) i kako ćete komunicirati i promovirati svoje poslovanje.

 • Koji ćete način distribucije odabrati da biste svoje proizvode donijeli do krajnjih potrošača? Koje ćete distribucijske kanale koristiti? Kako ćete doći do svojih “glavnih kupaca”?
 • Hoćete li imati trgovinu i prodavati izravno kupcima?
 • Hoćete li koristiti prodajne predstavnike, distributere ili agente?
 • Hoćete li prodavati trgovcima (prodavaonicama) koji pak prodaju krajnjim kupcima?

 

Kanali distribucije razlikuju se ovisno o vrsti proizvoda ili usluge koju nudite i strategiji koju ste definirali:

 

 • Izravni kanali distribucije: prodaju izravno kupcima.

Proizvod à Krajnji klijenti

 • neizravni kanali distribucije: prodaju putem posrednika.

Srednji àProizvod àFinalni klijenti

 

IZAZOV

Definirajte koji kanal ili kanali najbolje odgovaraju vašoj poslovnoj ideji.

DEFINIRAJTE KANALE ZA DISTRIBUCIJU KOJE ĆETE KORISTITI I GDJE ĆETE IH SMJESTITI.

GDJE ĆETE SMJESTITI SVOJU TVRTKU?

ZAŠTO STE ODABRALI OVU LOKACIJU?

KAKAV OBLIK DISTRIBUCIJE STE ODABRALI?

(UKAZUJE ONE KOJI SU SMISLILI VAŠU POSLOVNU IDEJU)

() PRODAJEM DIREKTNO U MOJOJ TRGOVINI

() PRODAJM TRGOVCIMA NA MALO (OSTALE TRGOVINE)

() KUĆNA DOSTAVA

() PRODAJEM DISTRIBUTERIMA

() PRODAJTE KATALOGOM I / ILI INTERNETOM

() OSTALO:

 

KAKO ĆETE KOMUNICIRATI

Komunikacija je pitanje koje nikada ne treba zaboraviti, pogotovo kada započinjete novi posao.

PODSJETITE SE:

Nitko ne kupuje ono što ne poznaje!

Promoviranje znači informiranje kako biste privukli kupce koji kupuju vaše proizvode ili usluge.

Postoji nekoliko načina za promociju i komunikaciju vašeg poslovanja i vaših proizvoda i usluga.

 

Lako se možemo sjetiti načina oglašavanja na ovaj način:

_ Brošure, Internet itd.

Oglašavanje u prodajnim prozorima i službenim vozilima.

Promocija prodaje: ponude, demonstracije, pokloni, vremensko smanjenje cijena, uzorci ponuda itd.

Prodaja znači da ste uvjerili kupce da kupe vaš proizvod ili uslugu. Ali da bi se to dogodilo morate pokazati i uvjeriti da je ono što prodajemo dobro.

A da bismo to učinili, moramo komunicirati.

Osim oglašavanja možemo i:

_ Izvršiti prodaju telefonom ili katalogom;

_ Izravno posjetiti kupce;

_ Sudjelovati na lokalnim, nacionalnim ili međunarodnim sajmovima.

Promoviranje proizvoda ili usluge ima trošak, a nemaju sve vrste promocije i komunikacije jednak učinak. Iz tog razloga moramo definirati koje strategije koristiti uzimajući u obzir našu vrstu poslovanja, ciljno tržište i proračun koji imamo.

Također moramo saznati kakvu promociju radi konkurencija kako bismo shvatili što dobro rade i kako to možemo učiniti još bolje.

IZAZOV

SADA DEFINIRAJTE KOJE OBLIKE PROMOCIJE I KOMUNIKACIJE ćete KORISTITI U SVOJEM POSLOVANJU RAZVIJAJUĆI SLJEDEĆE AKTIVNOSTI:

 1. analizirajte svoje konkurente i pogledajte kakvu promociju koriste;
 2. otkrijte troškove različitih vrsta oglašavanja;
 3. ispunite donju tablicu s popisima oblika promocije koji se čine najprikladnijima za vaše poslovanje;

 

VRSTA PROMOCIJE

OPIŠITE KAKO ĆETE TO NAPRAVITI

TROŠAK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. VOĐENJE POSLOVANJA

Da bi vaše poslovanje bilo učinkovito, što je temeljni uvjet uspjeha, mora biti dobro organizirano. To znači imati dobro definirane procese i imati odgovarajuće osoblje koje će raditi posao.

 

Da biste organizirali i operacionalizirali svoje poslovanje, morate procijeniti:

 • Ljude koji će poduzeću trebati.
 • Prostor koji će vam trebati i vaše konkurente.
 • Strojeve i opremu koji će vam trebati.

 

LJUDI KOJE VAŠE PODUZEĆE TREBA

Ljudi koji čine tvrtke razlikuju se ovisno o funkcijama koje u njima moraju obavljati. Da biste znali koji i koliko ljudi će vam trebati u vašem timu, prvo morate definirati funkcije koje će se obavljati u tvrtki i veličinu tvrtke.

Stoga je prvi izazov definirati organizacijsku strukturu vaše tvrtke i funkcije koje se u njoj obavljaju.

Primjeri odjela i funkcija su sljedeći:

 

ADMINISTRATIVNI ODJEL

RADNO MJESTO

GLAVNA ZADUŽENJA

Administrator

– Izvršiti plan razvoja tvrtke

– Definirati organizacijsku strukturu

– Izvršiti opću kontrolu poduzeća

– Tražiti resurse potrebne za funkcioniranje tvrtke

Menadžer ljudskih potencijala

– Odabrati i zaposliti zaposlenike

– Osigurati provedbu Plana osposobljavanja

– Procijeniti osoblje

Financijski stručnjak

Praćenje poreznih obveza

– Rukovanje računovodstvenim evidencijama

– Suočavanje s uplatama i primicima

 

ODJEL PROIZVODNJE

RADNO MJESTO

GLAVNA ZADUŽENJA

Voditelj proizvodnje

– Kontrola različitih proizvodnih operacija

Upravitelj za logistiku

– Bavljenje pošiljkama proizvoda i prijemom sirovina

Voditelj kvalitete

– Kontrola kvalitete proizvoda ili usluga proizvedenih ili pruženih

Radnici

– Izvođenje različitih proizvodnih operacija

 

ODJEL PRODAJE

RADNO MJESTO

GLAVNA ZADUŽENJA

Voditelj marketinga

– Provođenje marketinške strategije

– Traženje novih tržišta

Prodavači

– Provođenje prodaje

– osvajanje i održavanje kupaca

 

Struktura koju treba primijeniti ovisi o ciljevima koje želite postići.

Kada planirate svoju strukturu, ona mora biti u skladu sa stvarnošću i veličinom vašeg poduzeća.

 

U malom poduzeću, u kojem vlasnik djeluje kao menadžer i ima malo zaposlenika, organizacija može biti vrlo jednostavna u kojoj svi zaposlenici ovise i izravno odgovaraju poduzetniku:

Primjer:

Vlasnik poduzeća/menadžer

Radnik 1                                  Radnik 2                                 Radnik 3

 

 

Ali postoje veća i složenija poduzeća koja su organizirana po odjelima u skladu sa svojim područjem stručnosti i funkcijama koje obavljaju u tvrtki.

Primjer:

Administracija

Upravni odjel                                                      Odjel proizvodnje                         Odjel marketinga i prodaje

       Računovodstvo i financije                                           Proizvodnja                                                      Marketing

Logistika

Ljudski potencijali                                  Kontrola kvalitete                                                 Prodaja

 

IZAZOV

KOLIKO ĆE LJUDI TREBATI PODUZEĆE  I U KOJIM ULOGAMA?

Uzimajući u obzir vašu poslovnu ideju, sada možete definirati strukturu svoje tvrtke, koje ćete funkcije morati ispuniti i koliko ćete ljudskih resursa trebati za razvoj vašeg projekta.

 1. DEFINIRAJTE RAZLIČITA PODRUČJA KOJA ĆE IMATI VAŠE POSLOVANJE (Npr. ADMINISTRATIVNA, PROIZVODNJA, PRODAJA I SL.).
 2. POBRINITE SE DA NE ZABORAVITE NIJEDNU FUNKCIJU.
 3. NACRTAJTE ORGANIGRAM PRIKAZUJUĆI STRUKTURU VAŠEG POSLOVANJA.

S definiranom organizacijskom strukturom možete odrediti koje ćete funkcije morati popuniti i koliko ćete ljudskih resursa trebati za razvoj vašeg projekta.

 1. OPIŠITE TRENING I ISKUSTVO KOJE ĆE BITI POTREBNO ZA SVAKU FUNKCIJU.
 2. ODREDITE BROJ ZAPOSLENIKA KOJI ĆETE BITI POTREBNI ZA SVAKU FUNKCIJU.
 3. DODAJTE BILO KOJU DRUGU VRSTU FUNKCIJE ZA KOJU MISLITE DA JE POTREBNA I DA NIJE IDENTIFICIRANA.

 

FUNKCIJA ILI POZICIJA

UZROKUJE GUBITAK MOM PROJEKTU

ISKUSTVO I TRENING POTREBNI

BROJ ZAPOSLENIKA

VODITELJ OPĆIH POSLOVA

DA ( ) NE ( )

 

 

ADMINISTRATIVNI ODJEL

DA ( ) NE ( )

 

 

ODJEL PRODAJE

DA ( ) NE ( )

 

 

PROIZVODNJA

DA ( ) NE ( )

 

 

MARKETING

DA ( ) NE ( )

 

 

NADZOR KVALITETE

DA ( ) NE ( )

 

 

INFORMATIKA

DA ( ) NE ( )

 

 

ODRŽAVANJE

DA ( ) NE ( )

 

 

 

DA ( ) NE ( )

 

 

 

DA ( ) NE ( )

 

 

 

POTREBNI STROJEVI I OPREMA

Da biste implementirali posao, morate analizirati i definirati koja je tehnologija prikladna i koji će vam strojevi i oprema trebati.

Čak i ako je vaša poslovna ideja u području trgovine ili usluga, također ćete morati odrediti koju opremu i alate trebate za poslovanje.

Ove su informacije vrlo važne ne samo da biste znali koji su vam ljudski resursi potrebni i kakvu stručnost imate (jer ne znaju svi voziti ili upravljati strojem), već i zato što će vam pomoći da saznate koju ćete investiciju morati izvršiti, tj. koliko novca trebate za kupnju sve potrebne opreme i tako moći osnovati tvrtku.

 

IZAZOV

Koja će oprema biti potrebna?

DOPUNITE POPIS OPREME I STROJEVA KOJI SU VAM POTREBNI ZA POSLOVANJE:

 1. Definirajte osnovnu opremu za početak poslovanja;
 2. Okupite i popišite potrebnu opremu po odjelima;
 3. Razmislite postoje li neke specifikacije koje biste trebali uzeti u obzir;
 4. Istražite vrijednosti troškova ove opreme.

 

 

OPREMA

 

SPECIFIKACIJE

 

CIJENA (KN)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROSTOR POTREBAN ZA MOJE POSLOVANJE

Prostor koji će vam trebati definirat će se prema vrsti i veličini tvrtke koju namjeravate razvijati. Sve je povezano s funkcijama koje ste definirali za svoju tvrtku i zahtjevima za razvoj tih aktivnosti / funkcija.

Veličina je uvjetovana količinom i vrstom proizvodnje, logistikom i tehnologijom.

Ovisno o tome što ste postavili, morat ćete potražiti prikladan prostor koji zatim možete kupiti ili unajmiti. Ako ne pronađete pravi prostor, morat ćete razmisliti o pronalasku zemljišta i gradnji.

 

Na primjer:

Za trgovinsko poslovanje potrebno je uključiti potreban prostor:

_ Izložbeni prostor.

_Prostor za usluge kupcima.

_ Skladišno područje.

_ Uredsko područje.

Distribucijski posao zahtijeva manje izložbenog prostora, ali mnogo više skladišnog prostora. U uslužnom poslu prostor ovisi o vrsti usluge koju nudite. Na primjer, automehaničari trebaju dovoljno prostora za popravke i mali uredski prostor. U proizvodnom poslu (tvornica), veličina prostora ovisi o vrsti predmeta koji se proizvode i tehnologiji (korišteni strojevi).

Prostor je uvjetovan opsegom proizvodnje i tehnologijom.

 

DEFINICIJA DIZAJNA I DISTRIBUCIJA OBJEKATA

 

 

Distribucija instalacija odnosi se na prilagodbu i funkcionalnosti koje svaki prostor mora imati da bi se prilagodio proizvodnim procesima. Ovaj dizajn treba uspostaviti kako bi se omogućio najučinkovitiji mogući rad.

Dobar dizajn objekata pomaže vam, primjerice, smanjiti troškove rada i prijevoza. Također pomaže u stvaranju ugodnijeg i produktivnijeg radnog okruženja.

Za projektiranje i distribuciju objekata u prostoru morate uzeti u obzir odjele, opremu, radnike i materijale koji će postojati u svakom od njih.

 

PODSJETITE SE:

Dobro uvjetovano okruženje omogućuje uredan razvoj rad ako su resursi optimizirani.

 

IZAZOV:

Koji će prostor biti potreban?

DEFINIRAJTE izgled SVOJe TVORNICe, PRODAVaonice ILI UREDa:

 1. razlučuje li se gdje će se svaka aktivnost odvijati?
 2. razmišljate li gdje ćete smjestiti strojeve i ostalu opremu?

8. SWOT ANALIZA

SWOT analiza namijenjena je utvrđivanju snaga i slabosti vašeg poslovnog projekta te prepoznavanju prilika i prijetnji s kojima se suočava.

SWOT analiza vrlo je raširena tehnika za provođenje strateške dijagnoze tvrtke. Ova analiza ima za cilj definirati odnos između snaga i slabosti tvrtke i najvažnijih trendova u globalnom okruženju tvrtke, bilo na razini globalnog tržišta, specifičnog tržišta, ekonomske klime, pravnih ograničenja itd.

SWOT je kombinacija inicijala (na engleskom jeziku) četiri ključna elementa ove strateške analize. To su:

 • Snage: unutarnje prednosti tvrtke u odnosu na konkurentske tvrtke. Npr .: Mjesto
 • Slabosti: unutarnji nedostaci tvrtke u odnosu na konkurentske tvrtke. Npr .: Malo iskustva u aktivnosti
 • Mogućnosti: pozitivni aspekti okoliša s potencijalom za rast konkurentske prednosti tvrtke. Npr .: Niske kamatne stope
 • Prijetnje: negativni aspekti okoliša s potencijalom da ugroze konkurentsku prednost tvrtke. Npr .: Ekonomska recesija

Ideja je procijeniti, kroz dubinsku refleksiju u kojoj bi trebali sudjelovati svi rukovoditelji tvrtke, koji su to elementi. Prije toga bit će potrebno prikupiti puno podataka:

 • Interno, za snage i slabosti
 • Vanjski, za prilike i prijetnje (ovdje su potrebni vizija i razum).

 

IZAZOV:

Napravite internu analizu svog poslovanja

IDENTIFICIRAJTE SVOJE JAKE BODOVE:

IDENTIFICIRAJTE SLABOSTI:

Napravite vanjsku analizu

UTVRĐIVANJE PRILIKA:

UTVRĐIVANJE PRIJETNJA:

9. PRORAČUN

Cilj svakog poslovnog projekta je ostvariti dobit, odnosno ostvariti prihode koji premašuju sve troškove s kojima se posao suočava. Da bi bilo koja tvrtka znala na što može računati i postaviti ciljeve, preporučuje se da pripremi financijski plan.

 

Za izradu proračuna potrebno je:

_ Procijeniti kakva će biti vaša prodaja tijekom prve godine vašeg poslovanja;

_ Utvrditi koliki će biti vaši troškovi tijekom prve godine.

 

Za to morate odrediti:

Za prodaju: prodajna cijena i prodana količina;

_ Troškovi materijala koji se koriste u proizvodnji;

_ Troškovi zaliha i usluga koje koristite izvana;

_ Najamnina za unajmljeno osoblje.

 

 

PRORAČUN – KORACI

 

Faza 1

 

Poznavanje troškova proizvodnje

 

Poznavanje troškova materijala prodanih ili korištenih u proizvodnji.

 

Faza 2

 

Poznavanje vrijednosti dostave i usluga drugih

 

Poznavanje troškova usluga i zaliha koje ćete trebati unajmiti izvana.

 

Faza 3

 

Poznavanje troškova osoblja

 

Definiranje vrijednosti plaće za svaku funkciju.

 

Faza 4

 

Procjena prodaje

 

Definiranje prodajne cijene i procjena prodane količine.

 

Faza 5

 

Izračun rezultata

 

Rezultat će biti dobiveni saldo kada oduzmete troškove od prihoda.

 

Faza 6

 

Analiza rezultata

 

Pobrinuti se da dobijete pozitivan rezultat.

 

KORAK 1 | ZNAJTE TROŠKOVE PROIZVODNJE

U ovom koraku morate izračunati i znati sve troškove sirovina koje će se koristiti za proizvodnju dobra koje ćete prodati. Ako se bavite samo preprodajom, cijenu koju ste platili za proizvod koji ćete prodati morate uzeti u obzir kao trošak.

U slučaju proizvodnje morate uzeti u obzir sve upotrijebljene sirovine i potrošene materijale.

 

Primjer:

Posao prodaje prilagođenih majica sa slikom ili tekstom kupaca. Kupcu prodaju konačni proizvod, a to je tiskana i zapakirana majica.

Njihovi proizvodni troškovi su:

Majica – koju kupujete od distributera

Transfer – koji koriste za ispis i rezanje na ploteru

Torba – koju koriste za pakiranje majice

Osim toga, za ispis prijenosa ploter troši tintu. Ova boja također je proizvodni trošak.

TROŠKOVI SIROVINE I POTROŠNJE

Majica

15,00KN

Prijenos

10KN

Torba za pakiranje

2,5KN

Tinta za ispis

2,25KN

Ukupno

29,75

 

IZAZOV

Analizirajte troškove proizvodnje

TROŠKOVI SIROVINE I POTROŠNJE

 

 

 

 

 

 

Ukupno

 

 

KORAK 2 | ZNAJTE VRIJEDNOST VANJSKIH OPSKRBA I USLUGA

Sva poduzeća trebaju koristiti neke usluge ili potrepštine koje pružaju ljudi ili tvrtke izvan tvrtke.

U ovoj se kategoriji smatraju svi troškovi koji ne uključuju osoblje, materijal ili kapitalne troškove. Među tim su troškovi, na primjer, tpotrošnje energije, vode, telefona, uredskog materijala, osiguranja, stanarine itd.

 

Na primjer:

Računovođa | Da se bavi njihovim računovodstvenim i poreznim usklađivanjem. Plaćaju ga 900 kuna mjesečno.

Elektroprivreda | Imati energije u tvrtki. Plaćaju 1125,00 kuna mjesečno.

Tvrtka za čišćenje | Da im pomognu očistiti prostor jednom tjedno. Plaćaju 750 kuna mjesečno.

Osiguravajuće društvo | Da bi osigurali automobile, strojeve i u slučaju nezgode na radu. Plaćaju 450 kuna mjesečno.

Vlasnik prostora | Kome plaćaju najamninu da tamo imaju sjedište. Plaćaju 3000 kuna mjesečno.

Komunikacijska tvrtka | Da imaju telefon i internet. Plaćaju 525 kuna mjesečno.

Agencija za oglašavanje, Google Ads i tipografija | Kome naručuju reklamne medije koje koriste.

Godišnja investicija iznosi 22.500,00 kuna.

 

I vi ćete se morati obratiti brojnim vanjskim subjektima s kojima ćete ugovoriti pružanje usluga i opskrbe koje su ključne za vaše poslovanje.

Utvrdite usluge koje će vam trebati i istražite kako biste saznali koliki će biti vaš mjesečni trošak.

 

IZAZOV

Analizirajte vanjske opskrbe i usluge koje će vam trebati

Opis

Mjesečna vrijednost

Godišnja vrijednost

Računovođa

 

 

Električna energija

 

 

Gorivo

 

 

Voda

 

 

Alati

 

 

Uredski pribor

 

 

Prihod

 

 

Telefon i Internet

 

 

Osiguranje

 

 

Čišćenje

 

 

Oglašavanje

 

 

Ostalo

 

 

UKUPNO

 

 

 

KORAK 3 | ZNAJTE TROŠKOVE OSOBLJA

Do sada znate svoje troškove prodanih i potrošenih materijala te troškove vanjskih zaliha i usluga. Troškovi osoblja povezani su s kadrovskom strukturom, pa je potrebno definirati koju će plaću primati svaki zaposlenik.

 

IZAZOV

DEFINIRAJTE OSNOVNU PLAĆU OSOBLJA KOEI ĆE RADITI U VAŠEM PODUZEĆU:

 1. Upotrijebite podatke koje navodite o osoblju koje će vam trebati;
 2. Dodaje osnovni iznos plaće svake funkcije u odgovarajući stupac.

FUNKCIJA ILI POZICIJA

UZROKUJE GUBITAK MOM PROJEKTU

ISKUSTVO I TRENING POTREBNI

BROJ ZAPOSLENIKA

VODITELJ OPĆIH POSLOVA

DA ( ) NE ( )

 

 

ADMINISTRATIVNI ODJEL

DA ( ) NE ( )

 

 

ODJEL PRODAJE

DA ( ) NE ( )

 

 

PROIZVODNJA

DA ( ) NE ( )

 

 

MARKETING

DA ( ) NE ( )

 

 

NADZOR KVALITETE

DA ( ) NE ( )

 

 

INFORMATIKA

DA ( ) NE ( )

 

 

ODRŽAVANJE

DA ( ) NE ( )

 

 

 

DA ( ) NE ( )

 

 

 

DA ( ) NE ( )

 

 

 

osiguranje i naknadu za obrok. Također ponekad mora pretpostaviti putne troškove.

Odbici za socijalno osiguranje omogućuju državi da isplaćuje naknade za bolovanje (kada radnici odlaze na bolovanje), naknade za nezaposlenost (kada radnici ostaju nezaposleni) i mirovine (kad radnici dosegnu dob za umirovljenje).

 

KORAK 4 | PROCJENITE PRODAJU

Da bismo procijenili prodaju, moramo znati koju prodajnu cijenu ćemo imati i koliko razmišljamo prodati.

Nakon definiranja proizvoda ili usluge koju ćete prodavati i njihovih karakteristika i diferencijacije, znajući proizvodne troškove i također analizirajući konkurenciju, možete definirati prosječnu cijenu po kojoj planirate prodati svoj proizvod ili uslugu.

 

IZAZOV

ODREDITE SVOJU PRODAJNU CIJENU

Koji su vaši proizvodni troškovi?

Koju cijenu ima konkurencija?

Prema onome što ste definirali za svoj proizvod / uslugu, kako ćete postaviti cijenu u odnosu na konkurenciju?

() iznad

() na istoj razini

() ispod

Po kojoj cijeni ćete prodavati?

 

Nakon što postavite prodajnu cijenu, možete procijeniti količinu koju ćete prodati na temelju svoje procjene potencijalnih kupaca.

 

IZAZOV

PROCIJENITE VISINU PRODAJE KOJU ĆETE OSTVARITI

PROCJENA PRODAJE

Procijenite broj kupaca (tržište) koji će kupiti od vaše tvrtke

 

Prosječan broj kupovina koje svaki kupac godišnje ostvari

 

Procijenjena količina prodaje za 1 godinu

 

 

Nakon što definirate prodajnu cijenu i procijenite količinu prodaje, moguće je procijeniti vrijednost vaše prodaje, tj. vrijednost vaših prihoda.

 

IZAZOV

NAVEDITE VRIJEDNOST PRODAJE ISPUNJAVANJEM U SljedećE tablicE

PRODAJNA VRIJEDNOST

Prodajna cijena

 

X

Procijenjena količina prodaje za 1 godinu

 

=

Vrijednost prodaje

 

 

KORAK 5 | IZRAČUNAJTE REZULTAT

Uz sve podatke dobivene u prethodnim koracima moguće je izračunati rezultat koji se nadate postići svojom aktivnošću.

 

IZAZOV

IZRAČUNAJTE PREDVIĐENI REZULTAT:

 1. Upotrijebite podatke koje ste dobili u raznim gornjim koracima;
 2. Na kraju, od vrijednosti prihoda oduzima vrijednosti troškova;

 

 

IZVJEŠTAJ O DOBITU

 

PRIHOD

 

PRODAJNA VRIJEDNOST

 

+

 

TROŠKOVI PROIZVODNJE

 

TROŠKOVI MATERIJALA

PRODANO I POTROŠENO

 

 

TROŠKOVI OPSKRBE

I VANJSKE USLUGE

 

TROŠKOVI USLUGE

I OPSKRBA KOJA ĆE TREBATI

VANJSKI SURADNICI

 

 

RASHODI OSOBLJA

 

RASHODI OSOBLJA

 

Rezultat

 

 

KORAK 6 | ANALIZIRAJTE REZULTAT

 

Cilj je financijskog plana internalizirati da poduzeće želi ostvariti dobit i da, da bi to postiglo, dobit mora premašiti troškove. To podrazumijeva:

 • ANALIZIRAJTE POTREBNU VRIJEDNOST ULAGANJA I KAKO JU FINANCIRATI
 • PROCJENITE REZULTAT PROGNOZE
 • ODREDITE CIJENU PRODAJE
 • PROCJENITE PRODANU KOLIČINU
 • IZRAČUNAJTE PRIHOD
 • ANALIZIRAJTE TROŠKOVE PROIZVODNJE
 • ANALIZIRAJTE POTREBE VANJSKIH OPSKRBA I USLUGA I NJIHOVE TROŠKOVE

 

Ovaj plan treba odražavati hoće li vaša aktivnost ostvariti potrebne prihode i jesu li oni dovoljno visoki da posao učine zanimljivim.

Prirodno, prihod mora biti dovoljan da pokrije troškove i tako postigne pozitivan rezultat.

 

Ako vaš proračun predstavlja negativan rezultat ili opasno blizu nule, morat ćete razmisliti i analizirati problem. Plan prodaje i troškova ponovno treba pažljivo proučiti, pokušavajući povećati prihode i smanjiti troškove, ali uvijek znajući da bi plan trebao biti adekvatan i realan.

 

Izvor: NERSANT – Associação Empresarial da Região do Ribatejo, Project Vive o Empreendedorismo, 2017.

 

© 2021, StartingUp4Inclusion. All Rights Reserved.

Scroll Up