1. Zapošljavanje

35 min zadatak

Zapošljavanje može ponuditi mnogo više prednosti osobi s invaliditetom nego samo izvor prihoda. “Rad daje strukturu, osjećaj svrhe, osjećaje kompetencije i ponosa, a istovremeno nudi priliku da naučite nove stvari i upoznate nove ljude. Rad može ispuniti potrebu da pojedinac bude produktivan, može promicati neovisnost, povećati samopoštovanje i omogućiti sudjelovanje u glavnom životnom toku.” (Downov sindrom Victoria, 2019.).

No, da bi postali zapošljivi, potrebno je razviti vještine zapošljavanja.

Glavne bitne i profesionalne vještine zapošljavanja

Zapošljavanje je ključan aspekt puta mladih prema odrasloj dobi. Škole, nastavnici i obitelji mladih, uključujući mlade s invaliditetom, imaju ključnu ulogu u pomaganju mladima da istraže karijere koje odgovaraju njihovim prednostima i interesima te u pomaganju mladima da shvate važnost izgradnje osnovnih radnih vještina kako bi bili spremni za zapošljavanje (National Collaborative on Workforce and Disability for Youth, 2012.).

U ovom odjeljku pristupit ćemo glavnim radnim vještinama potrebnim za uspjeh u životu. Pojam radne vještine može se činiti nejasnim, ali jednostavno se odnosi na osnovne sposobnosti i navike koje poslodavci traže kod svojih zaposlenika (National Collaborative on Workforce and Disability for Youth, 2012.). Radne vještine kombinacija su teških vještina, temeljnih vještina koje poslodavci žele poput čitanja, pisanja i matematike te mekih vještina, zdravog razuma, svakodnevnih vještina, poput slaganja s drugima, koje pomažu mladima da uspiju u svim aspektima života (National Collaborative on Workforce and Disability for Youth, 2012.).

Okvirom Opremljeni za budućnost definiran je popis vještina spremnosti za rad koje spadaju u sljedeće četiri kategorije i prepoznate su kao važne za razvoj vještina početne razine potrebnih u svim industrijskim sektorima (National Collaborative on Workforce and Disability for Youth, 2012.): komunikacijske vještine, međuljudske vještine, vještine donošenja odluka i vještine cjeloživotnog učenja.

Izvor: Nacionalna suradnja u području radne snage i invaliditeta za mlade (2011, 2012)

Poslodavci cijene vještine zapošljivosti jer su povezani s načinom na koji se slažete sa suradnicima i klijentima, vašim radnim učinkom i uspjehom u karijeri (Minnesota State Careerwise, 2019.). Nakon Minnesota State Careerwise (2019), postoje dvije glavne skupine vještina koje su ključne za zapošljivost: bitne vještine zapošljivosti i profesionalne vještine.

Izvor: Minnesota State Careerwise (2019)

Profesionalne vještine

Gore navedene opće vještine zapošljivosti pomažu vam da se zaposlite i zadržite bilo koji posao. Osim toga, svatko tko želi napredovati u karijeri i ljudi koji rade na poslovima više razine trebali bi imati sljedeće profesionalne vještine (Minnesota State Careerwise, 2019.).

Izvor: Minnesota State Careerwise (2019)

Mrežni resursi

Kako naukovanje koje uključuje osobe s invaliditetom premošćuje jaz između vještina i zapošljavanja

“Socioekonomski uključivanje osoba s invaliditetom ima višestruke pozitivne učinke. Pristup strukovnom osposobljavanju i zapošljavanju pruža priliku da postanete financijski neovisni, da doprinesete rastu svoje obitelji i zajednice te da sudjelujete u društvu. Smanjuje se i potreba za socijalnim naknadama i povećava porezna osnovica. Poslodavci također izvještavaju o tome kako je zapošljavanje osoba s invaliditetom bilo korisno za njihov poslovni uspjeh jer stvaraju raznolikiju radnu snagu.” (Međunarodna organizacija rada, 2018., str. 2.)

Na slici 5, Međunarodna organizacija rada (2018.) kako naukovanje koje uključuje osobe s invaliditetom premošćuje jaz između vještina i zapošljavanja.

Izvor: Međunarodna organizacija rada (2018., str. 3.)

Vještine zapošljavanja za radove budućnosti

Kao što se moglo pročitati u izvješću Europske komisije (2019.) u kojem se navodi promjenjiva priroda rada i vještina u digitalnom dobu, “čak i ako ne možemo imenovati poslove koji će se pojaviti u budućnosti, možda ćemo biti u boljoj poziciji opisati što će radnici raditi na tim poslovima. Na primjer, kao što je predložio Wilson i sur. (2017), neki od profila povezanih s AI-jem koje traže poslodavci mogu biti” (str. 27) – vidi:

Izvor: Europska komisija (2019.)

“U sljedećem desetljeću očekuje se da će tehnološke promjene donijeti pad fizičkih zadataka, te povećanje kognitivnih i društvenih zadataka, digitalnih alata te autonomije i timskog rada (Cedefop, 2018.). Stoga će digitalne i ne-kognitivne vještine (…) vjerojatno biti u većoj potražnji.” (Europska komisija, 2019., str. 29.). Pogledajte definiciju digitalnih vještina i ne-kognitivnih vještina:

“Digitalna kompetencija uključuje pouzdano, kritičko i odgovorno korištenje digitalnih tehnologija za učenje, rad i sudjelovanje u društvu te za sudjelovanje u društvu. Uključuje informacijsku i podatkovnu pismenost, komunikaciju i suradnju, medijsku pismenost, stvaranje digitalnog sadržaja (uključujući programiranje), sigurnost (uključujući digitalnu dobrobit i kompetencije povezane s kibernetičkom sigurnošću), pitanja povezana s intelektualnim vlasništvom, rješavanje problema i kritičko razmišljanje.”

Izvor: Europski okvir digitalne kompetencije (2018.), citiran u Europskoj komisiji (2019., str. 30.)

Ne-kognitivne vještine spominju se u literaturi na različite načine: meke vještine, osobine ličnosti, karakterne vještine, ljudska pismenost, vještine 21. stoljeća, životne vještine, ključne kompetencije ili socijalne i emocionalne vještine.
U empirijskim istraživanjima, ne-kognitivne vještine odnose se, među ostalim, na: otvorenost, otvorenost za učenje i promjenu, fleksibilnost, znatiželju, inovaciju, kreativnost, poduzetništvo, otpornost, planiranje / organizaciju, odgovornost, upornost, timski rad, komunikaciju, inicijativu, društvenost, empatiju, suradnju, emocionalnu kontrolu i pozitivnost.
Ne-kognitivne vještine pomažu pojedincima da se bolje prilagode promjenjivom radnom i životnom okruženju.

Izvor: Europska komisija (2019., str. 31.)

“Očekuje se da će se zatražiti umjerena razina digitalnih vještina i snažnih ne-kognitivnih vještina za većinu poslova budućnosti” (Europska komisija, 2019., str. 32).

Izvor:: Diverse sources cited in European Commission (2019, p. 32)

Skills-OVATE: Skills Online Vacancy Analysis Tool for Europe (Cedefop – Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja, 2019.) nudi dinamičnu nadzornu ploču koja pomaže vizualizirati naglasak koji poslodavci stavljaju na određene vještine u zanimanjima. S obzirom na 18 zemalja s dostupnim informacijama, slika 10 prikazuje najtraženije vještine u Europi (predstavlja vještine razvrstane po njihovoj učestalosti na svim internetskim slobodnim radnim mjestima). Biti u mogućnosti prilagoditi se promjenama, raditi kao tim, koristiti računalo i znati engleski su četiri više tražene vještine.

Izvor: Cedefop - European Centre for the Developmnet of Vocational Training (2019)

S obzirom na istu studiju, slika 11 prikazuje 10 najboljih zanimanja u Europi (Cedefop – Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja, 2019), s programerima softvera, prodajnim asistentima u trgovinama, rukovateljima teretom i analitičarima sustava koji preuzimaju vodstvo.

Source: Cedefop - European Centre for the Developmnet of Vocational Training (2019)

U videu 1, Olga Strietska-Ilina, viša stručnjakinja za vještine i zapošljivost, odgovara na pitanje koje su vještine potrebne za poslove budućnosti.

Izvor: International Labour Organization.

Mrežni resursi

Resursi za poslodavce

Prednosti zapošljavanja osoba s invaliditetom

“Dokazano je da tvrtke koje zapošljavaju osobe s invaliditetom smanjuju troškove povezane s prometom, obukom i sigurnošću. Oni također imaju koristi od većih inovacija i lojalnosti kupaca” (Discover Ability Network, 2019.).

Zapošljavanje osoba s invaliditetom ima nekoliko prednosti za tvrtke. Neki primjeri:

  • Pozitivne prilike za vašu radnu snagu: “Vidjeti sposobnost radne snage koja uključuje osobe s Downovim sindromom ili drugim invaliditetom može donijeti pozitivne mogućnosti vašoj radnoj snazi. Uključivo zapošljavanje donosi novu perspektivu vrijednosti koju ulažete u osoblje, što oni donose na posao i kako surađuju jedni s drugima i vašom korisničkom bazom” (CDSS, nd, str. 4). “Osobe s invaliditetom su baš kao i osobe u vašoj postojećoj radnoj snazi, ali sa sobom donose snažnu motivaciju za postizanje onoga što rade” (CDSS, nd, str. 3).
  • Povrat ulaganja: “Zapošljavanjem osoba s invaliditetom poduzeće može pristupiti novim tržištima, poboljšati produktivnost kroz inovacije, smanjiti troškove zapošljavanja i osposobljavanja te povećati zadržavanje.” (Udruga za down sindrom Greater St. Louis, 2019.)
  • Razmislite o inovacijama: “Zaposlenici s invaliditetom donose jedinstvena iskustva i razumijevanje koji transformiraju radno mjesto i poboljšavaju proizvode i usluge. Osobe s invaliditetom mogu pomoći u stvaranju učinkovitijih i učinkovitijih poslovnih procesa, koristiti tehnologiju na nove načine za povećanje produktivnosti i potaknuti razvoj novih proizvoda i usluga.” (Udruga za down sindrom Greater St. Louis, 2019.)
  • Dodajte vrijednost svojoj tvrtki: Studija tvrtke McKinsey & Company (2014. godina) pokazala je da “osobe s Downovim sindromom općenito pozitivno utječu na brojne organizacijske zdravstvene dimenzije kao što su vodstvo, vanjska orijentacija (pozitivan utjecaj na zadovoljstvo klijenata), kultura & klima, motivacija i koordinacija & kontrola”. (str. 5). Na slikama 4 postoji popis nekih karakteristika tipičnih za osobe s Downovim sindromom koje mogu imati pozitivan utjecaj na organizacijsko zdravlje.
Izvor: McKinsey & Company (2014, p. 16)
  • Pozitivan utjecaj na poslovne rezultate: Postoji korelacija između organizacijskog zdravlja i performansi (McKinsey & Company, 2014.). “Pozitivan utjecaj koji osobe s Downovim sindromom mogu imati na “organizacijsko zdravlje” odražava se i na poslovne rezultate, jer je poznato da postoji izravan, mapiran odnos između povećanog “organizacijskog zdravlja” i poslovnih rezultata. Budući da osobe s Downovim sindromom mogu utjecati na više od jedne od dimenzija koje čine “organizacijsko zdravlje”, one su jedan od brojnih čimbenika koji mogu utjecati na poslovne rezultate.” (McKinsey & Company, 2014., str. 5.)
  • Pokoravaj se zakonu. Nekoliko zemalja u svijetu ima posebne zakone kojima se od poduzeća zahtijeva zapošljavanje osoba s invaliditetom.
  • Biti društveno odgovoran. Postoji nekoliko načina da tvrtka bude društveno odgovorna. Zapošljavanje osoba s invaliditetom jedna je od njih.

Downov sindrom Victoria’s employment video (2015) – vidi Video 2 – primjer je da je zapošljavanje nekoga s Downovim sindromom dobro za posao.

Mrežni resursi

Strategije za učinkovitu integraciju osoba s invaliditetom na radnom mjestu

Određivanje utakmice zaposlenika i poslodavca

National Down Syndrome Society (2016) sugerira da je dobar način otkrivanja najbolje utakmice između osobe s invaliditetom (naime one s Downovim sindromom) i poslodavca dvostruko. Prvo, pružiti a priori strategije za odabir pojedinca i njihovu integraciju na poslu. Drugo, tijekom posla provoditi dobre prakse koje utječu na uspjeh tvrtki pri radu s osobom s invaliditetom. Obje teme predstavljene su u nastavku.

A priori strategije za odabir pojedinca i njihovu integraciju na poslu

Nacionalno društvo za down sindrom (2016.) predlaže tri strategije za odabir i integraciju osobe s invaliditetom (i to one s Downovim sindromom) na poslu:

Intervjuiranje i procjena

Pobrinite se da tvrtka ima smještaj adekvatan za proces intervjuiranja. Ako vaši sadržaji nisu dostupni, razmislite u rješenjima kao o održavanju intervjua na alternativnoj lokaciji.

Format intervjua možda će se morati prilagoditi (Konferencijski odbor Kanade, 2015.). “Poslodavci bi se trebali usredotočiti na posao koji je pri ruci i može li pojedinac dovršiti taj posao. Varijable koje mogu ometati odabir osoba s invaliditetom uključuju fokusiranje na iskustvo, a ne na sposobnosti (jer osobe s invaliditetom imaju manji pristup zapošljavanju od opće populacije). (Konferencijski odbor Kanade, 2015., str. 44.).

Kontrolni popis u tablici 1 može biti koristan u procjeni intervjuiranja.

Tablica 1 – Pristupačni kontrolni popis za intervjue

Izvor: Konferencijski odbor Kanade (2015., str. 124.-20125.)

U procesu intervjuiranja, tvrtke mogu slijediti sljedeće smjernice za potporu procesu zapošljavanja najbolje i najraznovrsnije moguće radne snage (Konferencijski odbor Kanade, 2015., str. 126.-127.):

Mrežni resursi:

Nekoliko alata i predložaka koji će se koristiti u procesu zapošljavanja, odabira, postupka smještaja, obrasca za analizu zadataka za posao, između ostalih dostupni su na:

Dobre prakse koje utječu na uspjeh tvrtki pri radu s osobom s invaliditetom

Postoje dobre prakse koje poboljšavaju uspjeh integracije osoba s invaliditetom u tvrtke. U području Downovog sindroma, najbolje prakse su:

(National Down Syndrome Society, 2016)

Mrežni resursi

Praktične strategije za potporu učenju na radnom mjestu

Nakon Downovog sindroma Australija (2018) ovaj odjeljak sadrži primjere praktičnih strategija koje su razvijene za podršku osobama s Downovim sindromom. “Neki zaposlenici mogu imati poteškoća s pažnjom, pamćenjem i obradom informacija. Međutim, jednostavne strategije i vizualna pomagala pomoći će u obavljanju njihovih uloga” (Down Syndrome Australia, 2018., str. 6). Glavne praktične strategije su (Downov sindrom Australija, 2018.):

Savjeti za interakciju s osobama s invaliditetom

Konferencijski odbor Kanade (2015.) daje savjete tvrtkama za interakciju s osobama s invaliditetom. Glavna preporuka je staviti ljude na prvo mjesto. “Kada su u interakciji s osobama s invaliditetom, poslodavci bi se prvo trebali usredotočiti na osobu, a ne na invaliditet.” (str. 43.). Osim toga, jezik koji se koristi trebao bi naglasiti pojedinca, a ne invaliditet. Na primjer, umjesto pozivanja na “autističnu osobu”, prikladnija terminologija je “osoba s autizmom” (Konferencijski odbor Kanade, 2015.).

U nastavku se nalaze neki posebni savjeti za interakciju s osobama s invaliditetom (Konferencijski odbor Kanade, 2015.):

Svaki invaliditet – Primjereno je ponuditi pomoć kada se čini da je potrebna osobi s invaliditetom, ali pričekajte da ponuda bude prihvaćena prije nego što mu pomognete.
Tjelesne poteškoće – Postavite se u razinu očiju osobe kada je to moguće. Ne dirajte invalidska kolica pojedinca ili drugi pomoćni uređaj, jer je to dio njezina osobnog prostora.
Gubitak vida – Identificirajte se na početku razgovora i objavite kada odlazite.
Gubitak sluha – Da biste privukli pozornost pojedinca s gubitkom sluha, lagano dodirnite njegovo rame ili ruku. Pogledajte izravno pojedinca i govorite jasno i na normalnom volumenu. držite ruke podalje od lica kada govorite i koristite kratke rečenice. Ako pojedinac koristi tumača znakovnog jezika, razgovarajte izravno s pojedincem, a ne prevoditeljem.

Za više detalja o bontonu za osobe s invaliditetom pogledajte (online resurs):

Source: Forbes 2017

Video resursi za poslodavce

U ovom odjeljku dostupno je nekoliko linkova za kratke video lekcije koje poslodavci mogu koristiti za zapošljavanje osoba s invaliditetom. Većinu ih je na raspolaganje dala Austrilian Government & Job Access (2018.):

© 2021, StartingUp4Inclusion. All Rights Reserved.

Scroll Up