1. Καλώς ήρθες

Εργασία 30 λεπτών

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που εκφράζονται σε αυτό το έργο, η πρώτη πνευματική παραγωγή θα είναι η ανάπτυξη ενός μαθήματος κατάρτισης επιχειρηματικότητας για μέντορες και μαθητές με μια προσέγγιση μαζικού ανοικτού διαδικτυακού μαθήματος (MOOC).

Θα αναπτυχθεί ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών με διανοητικές και αναπτυξιακές δυσκολίες (IDD).

Για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια ισχυρή και βιώσιμη πορεία χρειαζόμαστε:

– να εντοπίσουν και να δημιουργήσουν εργαλεία για μέντορες που συνεργάζονται με αυτόν τον πληθυσμό·

– ανάπτυξη διαδραστικού και οπτικού περιεχομένου με σκοπό την αύξηση των κινήτρων των μαθητών,

– να κατανοήσουμε τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, εάν οι συμμετέχοντες μας μπορούν να αναλάβουν σημαντικό ρόλο·

– ανάπτυξη περιεχομένου που θα συμβάλει στην ενίσχυση των εργασιακών δεξιοτήτων, τόσο για την απασχόληση όσο και για την αυτοαπασχόληση.

Θα αξιολογήσουμε τις δεξιότητες με ένα εργαλείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ονομάζεται “EntreComp: Το πλαίσιο ικανοτήτων επιχειρηματικότητας”.

Το μάθημα αυτό θα αναπτυχθεί με καινοτόμο και βελτιωμένο τρόπο, χρησιμοποιώντας διάφορα περιεχόμενα πολυμέσων (κείμενο, εικόνες, ήχο ή/και βίντεο) χρησιμοποιώντας τις βέλτιστες πρακτικές προσβασιμότητας και χρηστικότητας (π.χ. HTML5). Χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση MOOC, ελπίζουμε ότι θα εξασφαλίσει έναν ευκολότερο τρόπο πρόσβασης και χρήσης από τους μαθητές, αλλά και θα αυξήσει τη δυνατότητα μεταφοράς του περιεχομένου.

Μάθετε περισσότερα για αυτό εδώ:

Βοηθήστε μας να γεφυρώσουμε το χάσμα απασχόλησης

© 2021, StartingUp4Inclusion. All Rights Reserved.

Scroll Up