Σχετικά με το MOOC

Δύο κύρια μαθήματα

Ένα μάθημα τόσο για μέντορες όσο και για μαθητές Μάθετε για την επιχειρηματικότητα και την απασχολησιμότητα

Βηματοδότες μάθησης

Μάθε στον ελεύθερο χρόνο σου. Βήμα προς βήμα όμως μια εξατομικευμένη μάθηση με ρυθμούς.

Καινοτόμες Μέθοδοι

Μαθησιακό περιεχόμενο που αναπτύχθηκε με καινοτόμες μεθοδολογίες λόγω του διαφορετικού υπόβαθρου των εκπαιδευομένων μας.

Πληροφορίες για την εκκίνηση του έργου

Το πρόγραμμα ένταξης Starting Up – Accelerators of entrepreneurship 4 απευθύνεται σε νέους με διανοητικές και αναπτυξιακές δυσκολίες (IDDs) με βαθμό ανικανότητας έως και 60%, αυτή η ομάδα δεν είχε ευκαιρίες να συνεχίσει τις σπουδές της ή να εισέλθει στην αγορά εργασίας.

Το σχέδιο αυτό αποσκοπεί επίσης στην αύξηση της ευαισθητοποίησης σε αυτό το προβληματικό θέμα και στην αύξηση των πιθανοτήτων εισόδου αυτών των νέων φοιτητών στην αγορά εργασίας. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, διότι καταδεικνύει την έλλειψη προσοχής που δίνεται στους νέους με αναπηρίες.

© 2021, StartingUp4Inclusion. All Rights Reserved.

Scroll Up